Mã số Lớp Môn Thời gian học Khu vực Học phí Tình trạng
1232 1 và 4 Toán, Tiếng Việt, Toán olympic Tối từ 18h Tân Tiến 3b/800, 3b/1,2tr Đã giao
1225 Av ngữ pháp+giao tiếp cb 5h->,t2,4,6 Cù lao, Hiệp Hòa 3b/2tr(TN AV or GV) Đã giao
1233 1 Toán Tiếng Việt Tối 7h Cù lao, Hiệp Hòa 3b/900 Đã giao
1224 Lá->1 Toán Tiếng Việt Sắp xếp cơ sở 5 LH, Bửu Long 3b/1,5tr (Giáo viên nữ) Đã giao
1221 11 Toán Sắp xếp Bửu Long cuối đường Trấn Biên 3b/2tr (GV nữ) Đã giao
1226 12 Hóa Chiều Tối Gần Metro 2b/1,2-1,5tr Đã giao
1227 Av căn bản-> Giao tiếp Sắp xếp Tân Mai 3b/ 2tr-2,5tr(TN Av)(nữ) Đã giao
1228 3 Toán Violympic Sắp xếp Hóa An 3b/1,2tr(Có KN) Đã giao
1229 5 Toán Violympic buổi tối 6,7h -> Hóa An 3b/1,5tr Đã giao

Gọi 0918 350 497 để nhận lớp
>>Xem hết danh sách<<

Hỗ trợ trực tuyến

Cô Nga

Hotline

>>0918 350 497<<